I. Ochrana údajů

Osobou odpovědnou za tuto webovou stránku je ve smyslu článku 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) společnost Valiryo GmbH, Dietrich-Bonhoeffer-Ring 2, 64653 Lorsch, (Německo), tel: +49 6251 98888-50, E-Mail: info@valiryo.de (dále jen „my“, „nám, nás“ nebo „VALIRYO“).

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je:

pan Martin Kroupa, email: data-protection@valiryo.de (pouze anglicky a španělsky)

Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme pravidla platných předpisů na ochranu údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje, jak nakládáme s osobními údaji, jak je shromažďujeme, jaké druhy osobních údajů shromažďujeme a jak je používáme. Osobní údaje jsou informace, které mohou být Vaší osobě přičteny nebo informace, které lze použít k Vaší identifikaci (např. Vaše jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa). To nezahrnuje informace, které nemohou být přímo spojeny s Vaší skutečnou totožností, ani s údaji, které lze připsat právnickým osobám.

 

1. Právo na informace, na zrušení, na opravu

 Pokud jde o osobní údaje, které se Vás týkají, máte vůči nám následující práva:

 • Právo na informace, článek 15 GDPR,
 • Právo na opravu nesprávných údajů nebo na doplnění správných údajů, článek 16 GDPR,
 • Právo na výmaz osobních údajů u nás uložených, článek 17 GDPR,
 • Právo na omezení zpracování, článek 18 GDPR,
 • Právo na přenositelnost údajů, článek 20 GDPR,
 • Právo vznést námitku proti zpracování, článek 21 GDPR,

Informace a sdělení o Vašich právech Vám budou poskytnuty bezplatně.

Dále jste oprávněni podat stížnost příslušným dozorovým orgánům pro ochranu údajů týkající se našeho zpracování Vašich osobních údajů (viz článek 77 GDPR).

V případě jakýchkoli žádostí o informace, obecných dotazů nebo námitek proti zpracování údajů, prosím, pošlete e-mail společnosti Valiryo GmbH na adresu data-protection@valiryo.com nebo pošlete dopis na adresu společnosti Valiryo GmbH, Dietrich-Bonhoeffer-Ring 2, 64653 Lorsch, (Německo).

Můžete se rozhodnout souhlas s použitím údajů kdykoliv odvolat. Pokud své prohlášení o souhlasu odvoláte, vymažeme všechny Vaše uložené osobní údaje, které jsme shromáždili nebo které jsme použili na základě Vašeho souhlasu, pokud nám zákon nestanoví povinnost tyto údaje uchovávat. Upozorňujeme, že jakmile budou Vaše údaje vymazány, již nebudete moci využívat našich služeb, které jsou vyhrazeny pro registrované uživatele.

2. Zabezpečení údajů

Chtěli bychom poukázat na to, že přenos údajů prostřednictvím internetu obecně není bezpečný.  Nelze vyloučit možnost, že přenášené údaje se dostanou do rukou neoprávněných osob a dokonce, že budou zfalšovány. Pro Vaši bezpečnou komunikaci s námi běžně nabízíme šifrovanou komunikaci prostřednictvím protokolu SSL („Secure Sockets Layer“). Pro formuláře uvedené na našich webových stránkách vždy používáme šifrovanou komunikaci, pomocí které nám můžete sdělit osobní údaje (např. kontaktní formulář, portál online služeb). Protokol „https: //“ (namísto „http: //“) zobrazený v řádku adresy Vašeho prohlížeče označuje, že oblast webové stránky je šifrovaná nebo že probíhá šifrovaný přenos. V některých prohlížečích se také může zobrazit symbol zámku s řádkem adresy prohlížeče zobrazeným zeleně.

3. Doba uchovávání, vymazání a zablokování údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k provedení požadovaných služeb nebo služeb, ke kterým jste dali svůj souhlas, 
nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnosti údaje uchovávat, jsou stanoveny například v účetních předpisech (§ 257 německého
obchodního zákoníku) a v ustanoveních daňového zákona (§ 147 daňového zákoníku (AO), § 14b zákona o dani z přidané
hodnoty (UStG)). Podle těchto předpisů musí být obchodní komunikace, uzavřené smlouvy a účetní doklady uchovávány po dobu
až 10 let. Pokud tyto údaje již nepotřebujeme k provedení našich služeb, budou údaje zablokovány. To znamená, že tyto údaje
mohou být dále použity pouze pro účetní a daňové účely.

II. Shromažďování osobních údajů přenášených Vaším prohlížečem

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám museli aktivně o sobě poskytnout informace. 

Při každém navštívení našich webových stránek nicméně automaticky shromažďujeme řadu technických údajů, včetně osobních údajů (viz výše).

1. Logy

 • Informace o typu prohlížeče a jeho verze
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky
 • Webové stránky, na které systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek

Tyto údaje nejsou kombinovány s osobními údaji, které aktivně zadáváte při používání webových stránek (viz článek III).

Právní základ pro dočasné uložení údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Údaje se ukládají za účelem zajištění funkčnosti webové stránky. Data jsou navíc využívána k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. V této souvislosti se neprovádí hodnocení údajů pro marketingové účely. Pro tyto účely máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst.  1 písm. f) GDPR.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely, pro které byly shromážděny, potřebné. Pokud jde o shromažďování údajů pro účely fungování webové stránky, údaje jsou shromažďovány poté, co byla relace ukončena. Údaje se ukládají nejpozději po sedmi dnech. Vyhrazujeme si právo ukládat serverové logy déle tam, kde relevantní skutečnosti naznačují, že došlo k případu neoprávněného přístupu (například pokus o hacking nebo tzv. útok DDoS).

V případě prodloužené doby uložení, budou IP adresy uživatelů vymazány nebo přesunuty tak, aby se zabránilo zjištění umístění volajícího zákazníka.

2. Soubory cookies

2.1. Obecné informace

V naší on-line nabídce používáme tzv. soubory cookies, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější a umožnily používání určitých funkcí, zejména, aby návštěvníkům poskytly pohodlný nákupní systém s funkcí nákupního košíku.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Tyto soubory obsahují pouze údaje, která odesíláme do Vašeho počítače. Prostřednictvím cookies nemohou být přečteny soukromé údaje. Cookies nám umožňují přizpůsobit náš internetový obchod a usnadnit Vám jeho používání.

Cookies nepředstavují pro Vás počítač žádné nebezpečí. Nemohou číst údaje z pevných disků, přenášet viry, odesílat e-maily a nelze je přečíst jinými webovými servery. 

2.2. Druhy cookies

Používáme tzv. cookies relace a trvalé cookies. Cookies relace jsou pouze dočasné a používají se k poskytnutí určitých funkcí. Jakmile svůj prohlížeč zavřete, cookies relace jsou opět vymazány. Na druhou stranu tzv. trvalé cookies zůstávají i poté, co svůj prohlížeč zavřete a jejich životnost sahá od několika dnů po několik měsíců.

Cookies relace používáme vždy, když se přihlásíte na naše stránky pomocí Vašeho online uživatelského účtu. Tyto cookies jsou nezbytné pro technickou implementaci určitých funkcí v našem obchodě a existují pouze po dobu trvání Vaší online relace, tj. do doby uzavření Vašeho prohlížeče.

Spolupracujeme s několika partnerskými společnostmi, které nám pomáhají při shromažďování a analýze anonymních údajů (viz II.3.). Proto, když navštívíte naše webové stránky, jsou cookies z těchto partnerských společností také uloženy ve Vašem počítači. Tyto cookies třetích stran jsou většinou trvalé cookies. Tyto cookies však nejsou v žádném případě spojovány s Vašimi osobními údaji, které jste zadali v jiné části našich webových stránek.

2.3. Právní základ

Právní základ pro zpracování osobních údajů s použitím cookies je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účelem používání cookies je učinit navigaci na webových stránkách uživatelsky přívětivější, protože některé funkce naší internetové prezentace nelze poskytovat bez použití cookies. U některých funkcí je například nutné, aby Vás prohlížeč při navigaci na novou stránku znovu rozpoznal. Pro tyto účely máme oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Uživatelské údaje shromážděné prostřednictvím cookies nesmí být použity k vytváření uživatelských profilů.

2.4. Zakázání souborů cookies

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies automaticky přijímala. Pokud si nepřejete využívat výhod cookies, můžete upravit nastavení zabezpečení nebo ochrany osobních údajů ve svém prohlížeči, aby se změnil způsob, jakým se s cookies zachází. Soubory cookies, včetně souborů třetích stran, můžete zakázat, nebo upravit prohlížeč tak, aby Vás upozornil vždy, když budou soubory cookies odesílány. Prohlížeče navíc umožňují odstranit jednotlivé soubory cookies nebo všechny soubory cookies i po jejich přijetí. Pomocí funkce nápovědy, která je ve většině prohlížečů, můžete zjistit, jak upravit výše uvedená nastavení.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies zakážete, nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek nebo jiných webových stránek, které obvykle navštěvujete. Pokud zablokujete ukládání všech souborů cookies, nebudete již mít přístup k některým funkcím našeho obchodu. Mezi tyto funkce patří nákupní košík a celkový proces objednávky.

Proto doporučujeme, abyste si na našich webových stránkách soubory cookies ponechali.

3. Sledování webu a reklama

Pro účely analýzy a marketingu a vylepšení našich webových stránek a zvýšení jejich přitažlivosti používáme nástroj pro sledování webu Google Analytics. Pro cílené umístění reklam využíváme také aplikace DoubleClick a Facebook Impressions.

3.1. Google Analytics

Používáme nástroj pro sledování webu Google Analytics, který poskytuje společnost Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Společnost Google používá cookies, které jsou uloženy ve Vašem počítači. To umožňuje analyzovat používání webových stránek. Soubory cookies shromažďují informace o Vašem využívání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) a jsou předávány na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Se společností Google jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracovávání objednávek.

Používáme anonymizační funkci nástroje Google Analytics, která zkracuje IP adresu na poslední oktet pro IPv4 a na posledních 80 bitů pro IPv6. Díky této anonymizaci nelze provést přiřazení IP adresy k určité osobě.

Společnost Google využívá informace shromážděné nástrojem Google Analytics k vyhodnocení využívání webových stránek. Jsou pro nás zpracovávány zprávy o aktivitách na webových stránkách, což umožňuje poskytování dalších služeb souvisejících s webovou aktivitou a využíváním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google. V případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google řídí Štítem EU-USA na ochranu soukromí:  https://www.privacyshield.gov/EU-US. Právním základem pro využíváni nástroje Google Analytics je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, abychom optimalizovali naši webovou aktivitu a naši reklamu, a tím Vám poskytli vyhovující nabídku.

Používání a ukládání cookies společností Google můžete zakázat konfigurací příslušného softwaru prohlížeče nebo kliknutím na tento odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a stažením pluginu pro deaktivaci služby Google Analytics . Kliknutím na následující odkaz můžete také zabránit shromažďování údajů prostřednictvím nástroje Google Analytics na našich webových stránkách. Navštívením následující webové stránky nastavíte soubor cookie typu opt-out, který zabraňuje budoucímu shromažďování Vašich údajů: Pro zakázání Google Analytics klikněte zde.

Další informace o podmínkách služby Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na adrese  https://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo https://policies.google.com/?hl=en.

Pokud máte námitky proti používání cookies, nezapomeňte prosím, že nebudete moci využít celý rozsah funkcí na této webové stránce.

3.2. Nástroj DoubleClick

Dále používáme nástroj DoubleClick, další službu poskytovanou společností Google Inc. Nástroj DoubleClick používá soubory cookies k zobrazování reklam, které by pro Vás mohly být relevantní. Zde je Vašemu prohlížeči přiděleno pseudonymní identifikační číslo, které kontroluje, které reklamy byly zobrazeny ve Vašem prohlížeči a které reklamy byly vyvolány. Cookies neobsahují žádné osobní informace. Použití cookies nástrojem DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám umísťovat reklamy pouze na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Informace vyvolané soubory cookies jsou společností Google předávány na server v USA pro vyhodnocení a uložení. Společnost Google předává údaje třetím stranám pouze v případě, že je to stanoveno zákonem, nebo v rámci pověření zpracováním údajů. Společnost Google nebude za žádných okolností spojovat Vaše údaje s jinými údaji, které shromáždí.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich údajů shromážděných společností Google a s výše uvedenou povahou a účelem zpracování těchto údajů. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Používáním nástroje DoubleClick chceme zajistit, aby byla zobrazena pouze reklama, která odráží Vaše skutečné nebo předpokládané zájmy. Ve prospěch všech stran se snažíme vyhnout se reklamám, které vás nezajímají a byly by tak pro Vás zatěžující.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením v softwaru prohlížeče (více informací naleznete v článku 2.4 výše).

Můžete také společnosti Google zabránit, aby shromažďovala a zpracovávala údaje generované souborem cookie týkajícího se Vašeho používání webových stránek, a to pomocí stažení a instalace pluginu prohlížeče dostupného na adrese  https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en.

3.3. Facebook Impressions

Používáme funkci „Facebook Impressions“, kterou poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Tato funkce umožňuje shromažďovat informace o frekvenci, s jakou je příspěvek z naší stránky zobrazen na Facebooku, a to pomocí cookies. Informace generované těmito cookies, například čas, místo a četnost Vaší návštěvy webové stránky, včetně Vaší IP adresy, jsou přenášeny na servery Facebooku v USA a tam jsou uloženy. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením v prohlížeči (více informací naleznete v článku 2.4 výše). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů Facebook je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů společnosti Facebook. Společnost Facebook se řídí Štítem EU-USA na ochranu soukromí:https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z našeho zájmu o to, abychom mohli měřit efektivitu a rozsah námi zadaných reklam a abychom mohli zobrazovat reklamy, které jsou pro Vás relevantní.

4. Pluginy sociálních medií

Naše internetová prezentace používá tzv. sociální pluginy („pluginy“) z různých sociálních sítí. Tyto pluginy můžete použít například při sdílení obsahu nebo při doporučování výrobků dalším osobám.

Právním základem pro používání pluginů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pluginy používáme za účelem zlepšení naší webové prezentace a aby pro Vás, jako uživatele, byl Váš online zážitek zajímavější. Tento účel je zároveň oprávněným zájmem dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Používáme tzv. metodu dvojího kliknutí. To znamená, že pluginy jsou na našich webových stránkách ve výchozím nastavení zakázány a případnému poskytovateli nejsou přenášeny žádné osobní údaje. Plugin se zaktivuje, jen když kliknete na příslušné tlačítko.

Pokud jsou tyto pluginy aktivovány, Váš prohlížeč se přímo spojí se servery příslušných sociálních sítí, jakmile vstoupíte na naše Stránky. Obsah pluginu - obvykle tlačítko používané ke sdílení obsahu z našich stránek na sociální sítě - je přenesen ze sociální sítě do Vašeho prohlížeče, kde se stane součástí webové stránky.

Vložením pluginů získá sociální síť oznámení o tom, že jste navštívili příslušnou stránku našich webových stránek. Pokud jste k sociální síti přihlášeni, mohou být takové návštěvy přičteny k Vašemu účtu. Pokud na plugin reagujete, například tím, že kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, jsou odpovídající informace přeneseny Vaším prohlížečem přímo do takové sociální sítě a jsou tam uloženy.

Máte-li zájem o více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů, o dalším zpracování a využití informací sociálními sítěmi, o právech, které v této souvislosti máte a o možnostech týkajících se ochrany soukromí, které máte k dispozici, odkazujeme na informace o ochraně soukromí u každé příslušné sociální sítě nebo webové stránky. Příslušné odkazy se nacházejí níže. Nemůžeme nijak ovlivnit, kolik údajů se shromažďuje a nemáme vliv na procesy zpracování údajů; rovněž tak neznáme přesný objem údajů, které jsou shromažďovány, účel zpracování nebo jak dlouho se údaje uchovávají. Stejně tak nemáme od poskytovatele pluginů žádné informace o vymazání shromážděných údajů.

I když nejste přihlášení k Vašemu účtu na sociální síti, webové stránky s aktivními pluginy přesto mohou přenášet údaje do těchto sítí. Aktivní pluginy mají nastavený soubor cookie s identifikátorem pokaždé, když navštívíte webovou stránku. Vzhledem k tomu, že Váš prohlížeč posílá tento soubor cookie i bez vyžádání pokaždé při spojení na server sítě, tato síť by teoreticky mohla vytvořit profil založený na webových stránkách vyvolaných příslušným uživatelem. Poté by bylo možné přidělit tento identifikátor zpět k dané osobě, až se později například přihlásí do příslušné sociální sítě.

Na našich webových stránkách používáme následující pluginy:

4.1. Facebook

Používáme pluginy sociální sítě facebook.com, kterou spravuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook)“. Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů společnosti Facebook . Společnost Facebook se řídí Štítem EU-USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.2. Google+

Používáme pluginy sociální sítě Google+, kterou spravuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů Google+ je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů Google+. Společnost Google se řídí Štítem EU-USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3. Twitter

Používáme pluginy sociální sítě Twitter, kterou spravuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA (“Twitter”). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů společnosti Twitter .

Společnost Twitter se řídí Štítem EU-USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.4. Digg

Používáme pluginy socíální sítě Digg, kterou spravuje společnost Digg, Mississippi St. 135, 3rd floor San Francisco, CA 94107, USA (“Digg”). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Digg je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů společnosti Digg

4.5. Delicious

Používáme pluginy sociální sítě Delicious.com, kterou spravuje společnost Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA (“Delicious”). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů Delicious je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů nástroje Delicious

4.6. StumbleUpon

Tato služba je poskytována společností StumbleUpon, Inc. (“StumbleUpon”), Delaware, United States, poštovní adresa: 301 Brannan Street, San Francisco, CA 94107. Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů StumbleUpon je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů společnosti StumbleUpon

III. Zacházení s osobními údaji při používání webových stránek ve zvláštních případech

Osobní údaje rovněž shromažďujeme, pokud nám takové informace sdělíte na našich webových stránkách, zejména při zadávání objednávky, při přihlašování na svůj uživatelský online účet nebo pokud žádáte nebo měníte kmenové údaje.

Osobní údaje používáme především ke zpracování objednávek. To zahrnuje i předání údajů pro přepravní společnost, kterou jsme pověřili tímto úkolem, v rozsahu, který je nezbytný pro doručení, a zasílání platebních údajů našemu poskytovateli finančních služeb, kterého jsme pověřili zpracováním plateb. Kromě toho osobní údaje používáme pro účely informací o objednávkách, službách a nabídkách.

1. Registrace

Abyste si mohli zakoupit určité produkty, které nabízíme v našem internetovém obchodě, musíte mít u nás uživatelský účet. Takový účet si můžete kdykoliv vytvořit pomocí registrace na našich webových stránkách. Součástí registrace je i poskytnutí souhlasu se shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich osobních údajů.

Prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Podáním prohlášení o souhlasu během registrace na www.valiryo.de/cz, dobrovolně souhlasíte - s tím, že souhlas lze kdykoliv odvolat -, že společnost  VALIRYO může shromažďovat, zpracovávat a používat Vaše osobní údaje, jako například jméno společnosti, titul, křestní jméno, příjmení, datum narození, adresa, země, telefonní číslo, emailová adresa, námi přidělené identifikační číslo, čas registrace a Vaše šifrované heslo pro účely vytvoření a používání uživatelského účtu.

Prohlášení o souhlasu se shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich údajů máte právo odvolat, a to jednoduchým zasláním dopisu nebo emailu společnosti Valiryo GmbH, Dietrich-Bonhoeffer-Ring 2, 64653 Lorsch, (Německo), tel: +49 6251 98888-50, email: data-protection@valiryo.de). Osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili při registraci a které nepotřebujeme pro výkon smluvního vztahu nebo z právních důvodů, budou zcela vymazány. Upozorňujeme, že jakmile budou Vaše údaje vymazány, již nebudete moci využívat našich služeb, které jsou vyhrazeny pro registrované uživatele.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud si uživatelský účet vytvoříte během zadávání objednávky, právním základem bude článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, vzhledem k tomu, že registrace je nezbytná pro dokončení nákupu prostřednictvím našich webových stránek.

2. Uživatelský účet

Jakmile se u nás zaregistrujete (viz článek 1 výše), můžete ve Vašem uživatelském účtu spravovat své údaje a dodací a fakturační adresu, a dále můžete spravovat Vaše objednávky a sledovat je.

Vaše osobní údaje, které nám dobrovolně sdělujete, zpracováváme výhradně kvůli tomu, abyste se mohli přihlásit na Váš uživatelský účet, abychom mohli uzavřít a plnit s Vámi uzavřenou smlouvu a za účelem správy Vašeho uživatelského účtu. Zejména nepoužijeme Vaše údaje k propagačním účelům.

Právním základem pro takové zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud si při zadávání objednávky nevytvoříte svůj uživatelský účet.

3. Zpracování objednávky

Pokud nám zadáte objednávku, shromáždíme, zpracujeme a použijeme osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky. Mezi tyto údaje patří zejména Vaše dodací/fakturační adresa a Vaše platební údaje, jako jsou údaje z Vaší bankovní nebo kreditní karty. Kromě toho můžeme v jednotlivých případech požadovat informace o Vaší důvěryhodnosti. Vaše údaje uložíme a použijeme je jen pro účely zpracování Vaší objednávky.

Abychom mohli Vaši objednávku zpracovat, přeposíláme Vaše údaje také společnostem, které jsme pověřili zpracováním plateb a doručením zboží. Tyto společnosti mohou Vaše údaje použít jen pro účely splnění smlouvy uzavřené mezi naší společností a Vámi. Jakékoliv jiné použití nad rámec uvedeného, zejména pro propagační účely, není povolené. Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, za předpokladu, že obdržíme informace související s Vaší předchozí platební historií.  Máme oprávněný zájem na informacích o Vaší předchozí platební historii, abychom mohli posoudit, zda Vám můžeme nabídnout nákup se zasláním platby na účet.

Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platby prostřednictvím systému PayPal. Poskytovatel této platební služby je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen “PayPal”).

Pokud si zvolíte platbu prostřednictvím systému PayPal, údaje, které při platbě zadáte, budou předány společnosti PayPal. Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti PayPal je k dispozici zde: Pravidla ochrany údajů společnosti PayPal .

Na našich webových stránkách nabízíme také platby prostřednictvím systému “Sofortüberweisung” (okamžité zaslání). Poskytovatel této platební služby je společnost Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (dále jen “Klarna GmbH”). Odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarna GmbH je k dispozici zde:  Pravidla ochrany údajů společnosti Klarna GmbH.

Předání údajů společnostem PayPal a Klarna GmbH se uskutečňuje na základě článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odvolat. To nemá vliv na zpracování údajů, které byly shromážděny již dříve.

4. Kontaktní formuláře

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím formuláře, který najdete na našich webových stránkách. Zpráva, kterou napíšete do kontaktního formuláře, může být zaslána pouze, pokud jste předem výslovně souhlasili se shromážděním a použitím osobních údajů Vámi určených pro účely zpracování Vaší záležitosti.

Prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů:

Zasláním prohlášení o souhlasu prostřednictvím kontaktního formuláře dobrovolně souhlasíte - s tím, že souhlas lze kdykoliv odvolat -, že společnost VALIRYO může shromažďovat, zpracovávat a používat Vaše osobní údaje, jako je například křestní jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, včetně údajů, které uvedete do pole pro zprávu, a času, kdy byla zpráva zaslána.

Prohlášení o souhlasu se shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich údajů máte právo odvolat, a to jednoduchým zasláním dopisu nebo emailu společnosti Valiryo GmbH, Dietrich-Bonhoeffer-Ring 2, 64653 Lorsch, (Německo), tel: +49 6251 98888-50, email: data-protection@valiryo.de). Osobní údaje, které jste nám prostřednictvím kontaktního formuláře sdělili a které nepotřebujeme pro výkon smluvního vztahu nebo z právních důvodů, budou zcela vymazány.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje zaslané v tomto smyslu (např. jméno, adresa, emailová adresa) použijeme výhradně k zahájení komunikace s Vámi. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely, pro které byly shromážděny, potřebné nebo pro jiné účely, které jsou součástí zpracování. Pokud jde o údaje uvedené v kontaktním formuláři, jedná se o případy, kdy příslušná korespondence s Vámi byla ukončena nebo lze z okolností usuzovat, že dotčená otázka byla vyřešena.

IV. Předávání údajů do třetích zemí

Údaje mohou být předávány do zemí mimo EU nebo EHS (tzv. třetích zemí), pokud je to nezbytné nebo tak stanoví zákon (požadavky na podávání fiskálních zpráv) za účelem provedení Vašich objednávek týkajících se nákupu nebo služeb, pokud jste nám poskytli příslušný souhlas nebo jako součást pověření ke zpracování údajů. Pokud jsou využíváni poskytovatelé služeb ve třetích zemích, musí dodržet úroveň ochrany údajů v Evropě, nad rámec písemných směrnic v souladu s dohodou EU o standardních smluvních ustanoveních. Pokud se předávají údaje do USA, téměř výhradně spolupracujeme se společnostmi, které jsou povinné respektovat a dodržovat pravidla štítu na ochranu soukromí (tj. uznání minimálních norem při zacházení s osobními údaji). Kromě toho, abychom zajistili příslušnou úroveň ochrany pro příjemce údajů, používáme nejaktuálnější verze vzorových smluv EU pro přenos údajů do zemí mimo EU.

V Lorsch, duben 2019