§ 1 Anvendelsesområde, kundeoplysninger

De følgende generelle betingelser regulerer kontraktforholdet mellem Valiryo GmbH og kunder, der køber produkter via vores onlinebutikker. Aftalesproget er engelsk.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) De tilbud, der præsenteres på internettet, udgør uforpligtende potentielle køb.

(2) Når du indtaster dine oplysninger og klikker på bestillingsknappen, indgår du en bindende aftale om indgåelse af en købsaftale.

(3) Med modtagelsesbekræftelsen, der straks sendes pr. e-mail, erklæres accept af tilbuddet og dermed indgås købsaftalen.

§ 3 Kundeoplysninger: Lagring af dine bestillingsoplysninger

Din bestilling med oplysninger om den indgåede kontrakt (f.eks. produkttype, pris osv.) gemmes af os.  Vi sender dig de almindelige forretningsbetingelser (AGB). Disse kan du også til enhver tid hente via vores hjemmeside.

Som registreret kunde kan du via kundeloginportalen (Min konto) hente dine tidligere ordrer.

§ 4 Kundeoplysninger: Rettelse

Før du afgiver en ordre, kan du altid ændre den via sletteknappen. Vi informerer dig gennem bestillingsprocessen om yderligere muligheder for ændring. Du kan også til enhver tid afslutte ordreprocessen ved at lukke dit browservindue.

§ 5 Returnering i tilfælde af annullering

I tilfælde af fortrydelse skal du dække omkostningerne ved returnering, hvis de leverede produkter er i overensstemmelse med din bestilling, og prisen på det produkt, der skal returneres, ikke overstiger 40 euro, eller hvis du med produktet på fortrydelsestidspunktet nu til en højere pris endnu ikke har leveret modydelse eller en kontraktligt aftalt delbetaling. Du skal dog kun betale de almindelige returomkostninger. Yderligere omkostninger, der opstår f.eks. som følge af en ændring af vores forretningssted eller brug af dyre transporttjenester på vores anmodning, afholdes af os. Hvis du ikke kan returnere produktet samt kompensere for brugen af det (f.eks. brugsfordelene) eller returnere det i en forringet stand, skal du yde os erstatning. Ved forringelse af og brug af produktet skal du kun yde erstatning i det omfang, at brugen eller forringelsen af genstanden skyldes en brug, der går ud over den kontrol af egenskaber og funktion, der er foretaget.  Ved "kontrol af egenskaber og funktion" forstås her afprøvning og test af det pågældende produkt, sådan som det er muligt og sædvanligt i detailforretninger.

Vi håber, at vores udenlandske kunder kan forstå, at vi ikke kan dække omkostningerne ved en returnering fra udlandet uanset produktets værdi.

§ 6 Forældelse af reklamationsretten

Undtaget fra disse regler er erstatningskrav, krav på grund af mangler, der er forsøgt skjult med ond vilje, og krav baseret på af os afgivne kvalitetsgarantier. For disse krav gælder de lovbestemte frister for efterligning. For nye produkter begynder forældelsesfristen for garantikrav to år fra leveringen af det købte produkt at løbe.

§ 7 Begrænsning af ansvar

Vi udelukker ansvar for almindelig uagtsomhed ved tilsidesættelse af pligter, for så vidt som dette ikke berører væsentlige kontraktlige forpligtelser, skader på liv og helbred samt garantier eller krav i henhold til produktansvarsloven. Det samme gælder for pligtforsømmelser begået af vores agenter og lovlige repræsentanter. Til de væsentlige kontraktlige forpligtelser hører navnlig ansvaret for at stille en vare til rådighed for dig og for at bekræfte, at den er din ejendom. Desuden skal vi levere dig varer, der er fri for materielle og juridiske problemer.

§ 8 Afsluttende bestemmelser

Hvis kunden er et selskab, en offentligretlig juridisk person eller et offentligretligt reguleret særligt formueforhold, er værnetinget for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, vores forretningssted. Det samme gælder, hvis kunden ikke har en almindelig gyldig værneting i Tyskland, eller hvis hans bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for anlæggelse af en retssag.