Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere en aftale inden for 14 dage uden at angive en begrundelse herfor.

Fortrydelsesfristen er 14 dage fra den dato, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette os, Valiryo GmbH, Robert-Bosch-Str. 20a, 64683 Einhausen, Tyskland, ved at sende en klar erklæring (f.eks. i et brev eller en e-mail til webshop@valiryo.de) om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Det er tilstrækkeligt at informere os om din hensigt om at udøve din fortrydelsesret inden udløbet af fortrydelsesfristen for at overholde denne fortrydelsesfrist.

Valiryo GmbH / Online-Shop
Robert-Bosch-Straße 20a
64683 Einhausen / Tyskland
EMail: webshop@valiryo.de

Kontakt os altid, før du returnerer varer.


Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder en aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af eventuelle ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsmulighed end den standardleveringsmulighed, som vi tilbyder) straks og senest 14 dage efter den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af aftalen. Vi skal bruge den samme betalingsmetode, som du har brugt til den oprindelige transaktion, til at foretage tilbagebetalinger, medmindre der udtrykkeligt er truffet andre aftaler; du vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyrer for tilbagebetalinger. Vi kan nægte at refundere betalinger, indtil varerne er returneret til os, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, afhængigt af hvad der sker hurtigst. Du skal sende eller returnere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor du meddeler os, at du annullerer aftalen. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af de 14 dage.

Vi overtager omkostningerne ved returnering af varer med en værdi på 40 € eller mere (Kun for kunder fra Tyskland ! ).

Du er kun forpligtet til at kompensere for et eventuelt tab af varernes værdi, hvis værditabet skyldes unødvendig håndtering fra din side for at kontrollere varernes kvalitet, egenskaber og funktionalitet.