Prawo do odwołania

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wyznaczona przez Państwa, nie będąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo powiadomić nas, Valiryo GmbH, Robert-Bosch-Str. 20a, 64683 Einhausen, Niemcy, poprzez wysłanie wyraźnego oświadczenia (na przykład w formie listu lub wiadomości e-mail na adres webshop@valiryo.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Poinformowanie nas o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy jest wystarczające do dotrzymania okresu odstąpienia od umowy.

Valiryo GmbH / Sklep internetowy
Robert-Bosch-Straße 20a
64683 Einhausen / Niemcy
E-mail: webshop@valiryo.de

Przed zwrotem towaru prosimy o kontakt.


Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa opcji dostawy innej niż standardowa opcja dostawy oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu płatności wykorzystamy tę samą metodę płatności, której użyliście Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie poczynione zostaną inne ustalenia; w żadnym wypadku nie poniesiecie Państwo opłat z tytułu zwrotu płatności. Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności do czasu zwrócenia nam towarów lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towary, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej. Towary należy wysłać lub zwrócić do nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie dotrzymany, jeśli wyślesz towary przed upływem 14-dniowego terminu.

Ponosimy koszty zwrotu towarów o wartości co najmniej 40 euro (tylko dla klientów z Niemiec ! ).

Jesteście Państwo zobowiązani do wyrównania utraty wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z niepotrzebnego obchodzenia się z nim przez Państwa w celu sprawdzenia jakości, cech i funkcjonalności towaru.